Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Späť

2010 - Správa o hospodárení k 31.12.2010

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2010.

Prílohy k ročnej správe

Dôchodkové fondy

Ročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2010

VITAL - rastový d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k ročnej správe

BALANS – vyvážený d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k ročnej správe

SOLID - konzervatívny d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k ročnej správe