Unikátna 3-pilierová dôchodková kalkulačka

Vypočítajte si váš budúci dôchodok a nastavte si ho podľa vlastných preferencií.

Späť

Správy o hospodárení 2011

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2011

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2011

Účtovné závierky

Správy nezávislého auditora

Polročné správy o hospodárení s majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.06.2011

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2011

Účtovné závierky