Osobné finančné plánovanie

Väčšina poisťovní, bánk i ďaľších finančných inštitúcií ponúka klientom rôzné finančné produkty - životné poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, podielové fondy, terminované vklady a pod. Určite nie je jednoduché si z takto rozsiahlej ponuky vybrať.

Navyše všetko ešte komplikujú meniace sa potreby a záujmy každého z nás v priebehu života. Každá životná etapa je spojená s určitým finančným rozhodnutím a správny výber finančných produktov a ich kombinácia je veľmi dôležitá. Niektoré produkty sú vhodné pre etapu rannej mladosti, iné zase v preddôchodkovom veku. Nevhodné rozhodnutie môže spôsobiť množstvo komplikácií. Preto vám finanční agenti NN ponúkajú bezplatné osobné a rodinné finančné plánovanie.

Najväčšou devízou spoločnosti NN je starostlivosť o svojich klientov. Naši finanční agenti pristupujú k vašim financiám zodpovedne s cieľom stať sa vašim spoľahlivým partnerom, ktorému záleží na vašom spokojnom živote dnes i v budúcnosti. Snažíme sa pre vás svet financií čo najviac zjednodušiť a dať vám možnosť vyznať sa v širokej ponuke riešení finančných otázok. Práve transparentnosť a otvorený prístup patria medzi hodnoty NN, vďaka ktorým sa dokáže prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov.

Naši finanční agenti vám pri osobnej schôdzke neponúknu produkt ihneď, ale najskôr si vypočujú vaše predstavy, zistia vaše potreby a následne predvedú detailnú analýzu vašej finančnej situácie.

Vďaka znalosti finančného trhu vám poradia:

  • ako investovať,
  • ako sa zaistiť pre prípad dlhodobejšej choroby živiteľa rodiny,
  • ako si udržať alebo dokonca vylepšiť životnú úroveň v starobe

... jednoducho vám zostavia komplexný Osobný finančný plán na mieru.

Dohodnúť schôdzku s finančným agentom