VIP partneri NN

Vrcholom kariérneho rastu pre najlepších finančných agentov v NN Životná poisťovňa, a.s. je prijatie statusu VIP Partner NN.

Získanie a udržanie statusu VIP partner NN je podmienené splnením náročných podmienok stanovených spoločnosťou, predpokladom ktorých je dlhodobá kvalitná práca finančného sprostredkovateľa v oblasti životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, správe aktív a v prvom rade spokojnosť klienta.

Tento status dáva kvalitným finančným agentom konkurenčnú výhodu a naopak klientom pomáha poukázať na tých:

  • ktorí poskytujú svoje služby vo vlastných obchodných priestoroch
  • ktorí poskytujú kvalitné dlhodobé služby
  • ktorí poskytujú najširšiu škálu finančných produktov
  • ktorí so svojím portfóliom spokojných klientov prinášajú stabilitu v oblasti finančného sprostredkovania a majú skvelú povest

Predstavujeme vám svojich VIP partnerov NN:

Priezvisko a meno Telefón E-mail
Gabriela Lojeková 421 905 340 523  
Ľubica Suchalová 421 905 650 252  
Jarmila Sokolová 421 905 612 774  
Miroslava Doletinová 421 903 525 731  
Anna Trčková 421 905 468 638 anna.trckova@poradca.nn.sk