VIP partneri NN

Vrcholom kariérneho rastu pre najlepších finančných agentov v NN Životná poisťovňa, a.s. je prijatie statusu VIP Partner NN.

Získanie a udržanie statusu VIP partner NN je podmienené splnením náročných podmienok stanovených spoločnosťou, predpokladom ktorých je dlhodobá kvalitná práca finančného sprostredkovateľa v oblasti životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, správe aktív a v prvom rade spokojnosť klienta.

Tento status dáva kvalitným finančným agentom konkurenčnú výhodu a naopak klientom pomáha poukázať na tých:

  • ktorí poskytujú svoje služby vo vlastných obchodných priestoroch
  • ktorí poskytujú kvalitné dlhodobé služby
  • ktorí poskytujú najširšiu škálu finančných produktov
  • ktorí so svojím portfóliom spokojných klientov prinášajú stabilitu v oblasti finančného sprostredkovania a majú skvelú povest

Predstavujeme vám svojich VIP partnerov NN:

Priezvisko a meno Telefón E-mail
Jarmila Sokolová +421905612774  
Ľudmila Trnková +421905643862  
Anna Ševčíková +421905270461  
Alena Černáková +421907741880  
Soňa Kissáry +421905621697  
Ľubica Suchalová +421905650252  
Gabriela Lojeková +421905340523 gabriela.lojekova@poradca.nn.sk 
Anna Trčková +421905468638 anna.trckova@poradca.nn.sk