Informácie súvisiace s koronavírusom

Záleží nám na tom, aby ste sa na nás mohli spoľahnúť aj v tomto náročnom období.

Chceme vás ubezpečiť, že sa na nás môžete spoľahnúť a budeme stáť pri vás. Uplynulé týždne nám opäť ukázali opodstatnenosť životného poistenia pri starostlivosti o finančnú budúcnosť. Pripravili sme prehľad najčastejších otázok, s ktorými sa na nás obraciate v súvislosti s koronavírusom na www.nn.sk/koronavirus

Čo všetko kryje NN životné poistenie v súvislosti s koronavírusom?

Riešenie poistných udalostí a ostatných žiadostí

Bezpečnosť investícií