Vitajte na stránke pre klientov

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Späť

Žiadosti o výplatu

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s. Používa sa len v prípade, ak uplynula doba, na ktorú bola uzatvorená poistná zmluva – teda v prípade, ak poistenie už zaniklo.

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Pre niektoré typy výplat potrebujeme, aby ste nám spolu so žiadosťou doručili aj overenie totožnosti. Nájdete tu: Pravidlá pre výplaty a overovanie totožnosti