Vitajte na stránke pre klientov

Späť

Žiadosti o výplatu

Aktuálny dokument

Používa sa len v prípade, ak uplynula doba, na ktorú bola uzatvorená poistná zmluva – teda v prípade, ak poistenie už zaniklo.