Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Žiadosti o výplatu

Dokument na stiahnutie

Používa sa len v prípade, ak uplynula doba, na ktorú bola uzatvorená poistná zmluva – teda v prípade, ak poistenie už zaniklo.