Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

2006 - Správa o hospodárení k 30.6.2006

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 30.6.2006 - skrátená verzia

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 30.6.2006 - kompletná verzia

Dôchodkové fondy

Polročná správa o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 30.6.2006 - kompletná verzia