Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

2011 - Správa o hospodárení k 31.12.2011

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2011.

Prílohy k ročnej správe

Dôchodkové fondy

Ročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej právcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2011

VITAL - rastový d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k ročnej správe

BALANS – vyvážený d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k ročnej správe

SOLID - konzervatívny d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k ročnej správe