Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Späť

2012 - Správa o hospodárení k 30.6.2012

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 30.6.2012

Prílohy k polročnej správe

Dôchodkové fondy

Polročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 30.6.2012

VITAL - rastový d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k polročnej správe

BALANS – vyvážený d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k polročnej správe

SOLID - konzervatívny d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe

INDEX - indexový d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe