Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

2013 - Správa o hospodárení k 31.12.2013

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2013

Prílohy k ročnej správe

Dôchodkové fondy

Ročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2013

VITAL - akciový negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k ročnej správe

BALANS – zmiešaný negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k ročnej správe

SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k ročnej správe

INDEX - indexový negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k ročnej správe