Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

2014 - Správa o hospodárení k 30.6.2014

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 30.6.2014

Prílohy k polročnej správe

Dôchodkové fondy

Polročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 30.6.2014

VITAL - akciový negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k polročnej správe

SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe

INDEX - indexový negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k polročnej správe