Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Späť

2015 - Správa o hospodárení k 31.12.2015

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom a s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2015

Prílohy k ročnej správe

Dôchodkové fondy

Ročná správa o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon, d.s.s., a.s., k 31.12.2015

VITAL - akciový negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Prílohy k ročnej správe

SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k ročnej správe

INDEX - indexový negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s, a.s.

Prílohy k ročnej správe