Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Späť

Správy o hospodárení 2012

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2012

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2012

Účtovné závierky

Správy nezávislého auditora

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2012

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS, a.s. k 30.6.2012

Účtovné závierky