Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Späť

Správy o hospodárení 2012

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2012

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2012

Účtovné závierky

Správy nezávislého auditora

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2012

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS, a.s. k 30.6.2012

Účtovné závierky