Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Prehľad termínov zasielania ročných výpisov z II. a III. piliera a daňových potvrdení

16.01.2020
Sporiteľom v II. a III. dôchodkovom pilieri prinášame prehľad termínov zasielania ročných výpisov z dôchodkových účtov.
 

Dočasná nedostupnosť platobnej brány

18.12.2019
Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že dočasne nebude možné uhrádzať poistné za životné poistenie online cez platobnú bránu, a to predbežne počas januára 2020.Pracujeme na úprave platobnej brány tak, aby ju mohli pohodlne využívať všetci klienti s NN životným poistením.Súčasná platobná brána AEGON/NN bude vypnutá 31.12.2019.
 

Oznam: Dostupnosť Klientskej linky počas vianočných sviatkov

16.12.2019
Vážení klienti, dovoľte nám informovať vás o nedostupnosti služieb Klientskej linky vo vybraných termínoch počas vianočných sviatkov.
 

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., posilnila svoje postavenie a prinesie najširšiu ponuku dôchodkových fondov

14.10.2019
Skupina NN Group začiatkom roka úspešné ukončila akvizíciu spoločností Aegon na Slovensku. V súvislosti s touto transakciou sa NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., k 1. 11. 2019 zlučuje s dôchodkovou správcovskou spoločnosť AEGON, d.s.s., a.s.
 

Oznámenie o zmene štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

16.01.2019
Dňa 14.1.2019 boli schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov s účinnosťou od 1.2.2019.
 

Oznámenie o zmene štatútov a informačných prospektov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

16.01.2019
14.1.2019 boli predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov a informačných prospektov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. s účinnosťou od 1.2.2019.
 

Meníme čísla bankových účtov

16.11.2018
Uhrádzate príspevky do II. piliera v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo III. piliera v NN Tatry - Sympatia? V takom prípade sa vás týka táto správa o zmene bankových účtov pre úhradu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.
 

Informácie o zmenách týkajúcich sa zasielania ročného výpisu

30.09.2018
V súvislosti s novelou zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (ďalej len „zákon o DDS“ ), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.1.2019 by sme Vás radi informovali o zmenách týkajúcich sa zasielania ročného výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka, resp. výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky (ďalej len „výpis“).
 

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2018

29.01.2018
Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 1.2.2018 nadobúdajú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Oznámenie o zmene štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

30.11.2017
Dňa 28.11.2017 boli schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov.