Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / opätovné odoslanie platby - inak - prevod na BU

Späť

Odoslali ste mi finančné prostriedky (preplatok, výber, odkupná hodnota), ale ja som ich nedostal.

Žiadam o ich opätovné odoslanie iným spôsobom ako pôvodne, a to prevodom na bankový účet.

Príklad

V pôvodnej žiadosti ste uviedli, že finančné prostriedky vám máme zaslať poštovou poukážkou na adresu. Platbu ste si však neprebrali a vrátila sa nám. Teraz chcete, aby sme ju odoslali na bankový účet.

Na aký účet vám máme odoslať finančné prostriedky? 

 

 

Vysvetlivky: 

Je to účet, z ktorého ste hradili poistné nasledovne:

  • ak platíte mesačne: min. 6 platieb poistného za posledný rok z daného účtu,
  • ak platíte štvrťročne: min. 2 platby poistného za posledný rok z daného účtu,
  • ak platíte polročne: min. 2 platby za posledné dva roky z daného účtu,
  • ak platíte ročne: min. 1 platba za posledné dva roky z daného účtu.

Za účet, z ktorého bolo platené poistné tiež považujeme účet, z ktorého ste uhradili jednorazové poistné alebo aspoň 1 mimoriadne poistné. 

Za iný účet považujeme účet, ktorý nespĺňa uvedené podmienky.