Späť

Moje poistenie sa skončilo a žiadam o výplatu plnenia pri dožití sa konca poistenia.

Overenie totožnosti nie je potrebné 

Vašu totožnosť môže overiť:

  • finančný agent
  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • alebo môžete využiť kvalifikovaný elektronický podpis

Vašu totožnosť môže overiť:

  • notár, matrika alebo obecný úrad