Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / výplata poistného plnenia z PU - OO, ZZ, splnomocnenec

Späť

Žiadam o výplatu poistného plnenia z poistnej udalosti.

Som oprávnená osoba, zákonný zástupca alebo splnomocnenec. 

Pravidlá overovania totožnosti sa líšia podľa toho, či už bola na danej poistnej zmluve vaša totožnosť overená v minulosti (napr. pri nahlasovaní inej poistnej udalosti).