Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / výplata poistného plnenia z PU - poistená osoba

Späť

Žiadam o výplatu poistného plnenia z poistnej udalosti. 

Som poistená osoba. 

Overenie totožnosti nie je potrebné 

Vašu totožnosť môže overiť:

  • finančný agent
  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • zamestnanec Slovenskej sporiteľne – iba v prípade, ak máte zmluvu v správe Slovenskej sporiteľne
  • alebo môžete využiť kvalifikovaný elektronický podpis

Vašu totožnosť môže overiť:

  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • zamestnanec Slovenskej sporiteľne - iba v prípade, ak máte zmluvu v správe Slovenskej sporiteľne

 

Pravidlá výplaty pre klientov s nižšie uvedenými poistnými zmluvami

Ak máte uzatvorené tieto poistné zmluvy, je potrebné overiť totožnosť už od 1.000 €. Vašu totožnosť môže overiť:

  • finančný agent - iba v prípade, ak je suma nižšia ako 10.000 €
  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • zamestnanec Slovenskej sporiteľne - iba v prípade, ak máte zmluvu v správe Slovenskej sporiteľne
  • alebo môžete využiť kvalifikovaný elektronický podpis - iba v prípade, ak je suma nižšia ako 10.000 €