Späť

Mám na poistnej zmluve preplatok na poistnom.

Žiadam o jeho vyplatenie na účet.

Na aký účet vám máme vyplatiť finančné prostriedky? 

 

Vysvetlivky: 

Je to účet, z ktorého ste hradili poistné nasledovne:

  • ak platíte mesačne: min. 6 platieb poistného za posledný rok z daného účtu,
  • ak platíte štvrťročne: min. 2 platby poistného za posledný rok z daného účtu,
  • ak platíte polročne: min. 2 platby za posledné dva roky z daného účtu,
  • ak platíte ročne: min. 1 platba za posledné dva roky z daného účtu.

Za účet, z ktorého bolo platené poistné tiež považujeme účet, z ktorého ste uhradili jednorazové poistné alebo aspoň 1 mimoriadne poistné.

Za iný účet považujeme taký, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky.