Vitajte na stránke pre klientov

Platobné údaje

Bankové spojenie pre platby dobrovoľných príspevkov na osobný dôchodkový účet sporiteľa

Pri uhrádzaní dobrovoľných príspevkov používajte, prosím, vždy číslo účtu a ostatné identifikačné údaje uvedené v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (SDS). 

Trvalý príkaz

Na platbu dobrovoľného príspevku nemusíte myslieť každý mesiac. Nastavte si trvalý príkaz a o pravidelné platby máte postarané.

Ako zaplatiť príspevok?

Pri platbe prevodom na účet zadajte starostlivo variabilný a špecifický symbol, aby bola platba správne identifikovaná a priradená.

Upozornenie: V prípade, že bude dobrovoľný príspevok postúpený na bežný účet pre nepriradené platby skôr ako bude v spoločnosti zaevidovaná zmluva o SDS sporiteľa,  bude  príspevok vrátený bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého bol poukázaný. 

Ďalšie informácie k uhrádzaniu dobrovoľných príspevkov nájdete tu: Starobné dôchodkové sporenie - Na vás záleží (nn.sk)