Vitajte na stránke pre klientov

Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravení prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aktualizujte si svoj e-mail

dostávajte výpisy z vášho dôchodkového účtu elektronicky

Výpisy z II. a III. piliera za rok 2023

Termíny zasielania ročných výpisov a viac informácií

Pri vyplácaní starobného dôchodkového sporenia overujeme totožnosť klienta.

 

Predtým, ako vám vyplatíme finančné prostriedky, potrebujeme overiť vašu totožnosť.

 

Vyberte si, ktorú situáciu riešite:

 

Kto môže overiť Vašu totožnosť?

  • Finančný agent,
  • notár, matrika alebo obecný úrad,
  • poverený zamestnanec v klientskom centre NN (zoznam klientskych centier nájdete tu: Kontakty | NN Slovensko),
  • alebo môžete žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Kto môže overiť Vašu totožnosť?

  • Finančný agent,
  • notár, matrika alebo obecný úrad,
  • poverený zamestnanec v klientskom centre NN (zoznam klientskych centier nájdete tu: Kontakty | NN Slovensko),
  • alebo môžete žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Kto môže overiť Vašu totožnosť?

 

 

Časté otázky a odpovede:

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., je povinnou osobou  v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda má povinnosť, v súlade s internými predpismi, identifikovať a overiť totožnosť (identifikáciu) žiadateľov pred výplatou finančných prostriedkov bez ohľadu na výšku výplaty.

Je to overenie vašich údajov v doklade totožnosti (mena,  priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak vám rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti) a overenie vašej podoby s podobou v doklade totožnosti. Overenie môžete vykonať za fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov.

Aj kvalifikovaný elektronický podpis môžete použiť na overenie totožnosti pri výplate finančných prostriedkov zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. (Pravidlá upravuje Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách v platnom znení).