Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

Správy o hospodárení 2017

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2017

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2017

Účtovné závierky dôchodkových fondov s výrokom audítora k 31.12.2017

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2017

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2017

Účtovné závierky fondov k 30.6.2017