Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Novinky / Články / Nadácia NN ľuďom prispieva k vyššej kvalite života na Slovensku

Nadácia NN ľuďom prispieva k vyššej kvalite života na Slovensku

V rámci akvizície spoločností Aegon na Slovensku sa skupina NN rovnako prihlásila k záväzku charitatívnej podpory, ktorú v minulosti poskytovala Nadácia Aegon ľuďom. Nadácia NN ľuďom pokračuje v podpore jednotlivcov, občianskych združení či neziskových organizácií, ktorých aktivity smerujú k vyššej kvalite života na Slovensku.

Pre medzinárodnú finančnú skupinu NN je úloha spoločenskej zodpovednosti veľmi dôležitá. NN na Slovensku sa rovnako hrdo hlási k svojim záväzkom voči komunite, v ktorej spoločnosť pôsobí. Cieľom Nadácie NN ľuďom je podporovať aktivity, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života na Slovensku.

Účelom nadácie NN ľuďom je podpora zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora vedy a výskumu, podpora a rozvoj športu, podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej činnosti, podpora ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie sociálnej pomoci, predovšetkým podpora pomoci fyzickým osobám v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení zdravia a úraze alebo chorobe.