Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Novinky / Články / Podpora záchranárov, integrácie znevýhodnených a výuky prvej pomoci

Podpora záchranárov, integrácie znevýhodnených a výuky prvej pomoci

Aj počas pandemického roku 2021 Nadácia NN ľuďom podporila viacero projektov, ktoré sú v súlade s účelom nadácie. Finančná podpora v tomto roku smerovala k ochrane a podpore zdravia a vzdelávaniu.

SEdlácka PRvá Pomoc
Komik Michal Kubovčík učí verejnosť, ako poskytnúť prvú pomoc. YouTube projekt Baštrng – SEPRP, na ktorom spolupracujú i slovenské celebrity, demonštruje praktické úkony prvej pomoci vtipne a pútavo. Videá majú milióny pozretí a nás teší, že prostredníctvom Nadácie NN ľuďom prispievame aj k takejto životne dôležitej výuke.

Podpora záchranárov
NN SR finančne pomohla aj občianskemu združeniu Záchrana a ich projektu Rescue Lesnica. Jeho cieľom je vzdelávanie záchranárov i laickej verejnosti formou školení alebo súťaží. Ku koncu roka sme sa v spolupráci s OZ Záchrana tiež podieľali na kúpe a distribúcii 10 kusov AED defibrilátorov na verejne dostupných miestach v rámci celého Slovenska.

Dúha v srdci
Naša nadácia podporila dva koncerty pre mentálne a zdravotne postihnuté deti s cieľom ich integrácie do verejného života. Konkrétne festivalové podujatia sa konali dňa 5. 9. 2021 v Prešove s názvom „Opri sa o mňa“ a dňa 26. 9. 2021 s názvom ,,Dúha v srdci“ v Novom Meste nad Váhom.