Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Defibrilátor AED k dispozícii aj v NN na Jesenského 4/C

SEPRP a Fidlikanti vytvorili hit o KPR

S prihliadnutím na verejnoprospešný účel Nadácie – podpora vzdelávania, je nosným projektom podpora výučby prvej pomoci s Michalom Kubovčíkom alias o SEPRPom. Keďže štatistiky hovoria, že prvú pomoc dokáže poskytnúť iba 5 - 10 % Slovákov, kiež by ten, čo bude dávať prvú pomoc vám alebo vašim blízkym toto video videl.

Lebo pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Aby sa ľudia nebáli spraviť viac, ako iba zavolať 112, spojila sa naša Nadácia s projektom Baštrng herca Michala Kubovčíka. Cieľom našej spolupráce je propagovať kurzy a výučbu prvej pomoci u širokej verejnosti formou súťaží na Facebooku ale hlavne cez edukačné videá, ktoré sú zrozumiteľné a vtipné, čo zaručuje ich obľubu a vysoku sledovanosť.

Špecifikácia projektu

OZ BAŠTRNG - Propagácia a výučba prvej pomoci

S podporou Nadácie vznikli edukačné videá, na ktorých herec Michal Kubovčík spolu s hosťami predvádzajú jednotlivé úkony prvej pomoci. V rámci vzájomnej spolupráce vzniklo päť videí o prvej pomoci v prípade popálenín, hypotermie, o škodlivosti vykladania nôh na palubnú dosku počas jazdy, o správnom záklone hlavy pri oživovaní a o krokoch správnej prvej pomoci je hudobné video od Fidlikantov. Celková sledovanosť videí od svojho vzniku dosiahla skoro pol miliona videní na YouTube a rozšírila sa aj do Čiech.

Propagáciu prvej pomoci prebieha aj na slovenských základných a stredných školách. Tie pravidelne navštevuje priamo Michal Kubovčík v rámci svojho programu SEPRP. V roku 2020 sa Nadácia podieľala na organizácii štyroch takýchto odborných prednášok, počas ktorých si mohli študenti priamo vyskúšať i konkrétne podanie prvej pomoci na testovacích figurínach. Cieľom vzájomnej spolupráce i do budúcnosti je zvýšiť znalosť prvej pomoci a jej poskytnutia v prípade život ohrozujúcich stavov.

Cieľ projektu

Prostriedky boli využité na výrobu edukačných videí v oblasti prvej pomoci, organizáciu a zabezpečenie školských besied obsahovo zameraných na poskytovanie prvej pomoci a realizovanie súťaží na facebooku na propagaciu znalostí o prvej pomoci.

Príjemca daru

OZ BAŠTRNG, Bratislava

Výška poskytnutého daru

20 000 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

rok 2020