Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Liečebný pobyt pre Dominiku v Adeli Medical Centre v Piešťanoch

Liečebný pobyt pre Dominiku v Adeli Medical Centre v Piešťanoch

Dvojročnej Dominike, ktorá má zriedkavý genetický syndróm, prispela Nadácia Aegon ľuďom na rehabilitačný pobyt vo vysoko špecializovanom zariadení

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

V súlade s účelom nadácie zameraným na poskytovanie sociálnej pomoci a podporu fyzickým osobám v ťažkých životných situáciách, poskytla Nadácia Aegon ľuďom finančný dar na rehabilitačný pobyt pre dvojročné dievčatko a jej rodičov.

Príjemca daru

Miroslav Béreš, Piešťany

Výška poskytnutého daru

994 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

august 2018

Dominika

Malá Dominika trpí zriedkavým genetickým syndrómom Cornelia de Lange, ktorý sprevádzajú viaceré fyzické i mentálne obmedzenia. Finančný dar vo výške 994 € odovzdal zástupca nadácie do rúk otca Dominiky. Dar bol použitý na absolvovanie liečebného turnusu včasnej rehabilitácie BabyMed v piešťanskom Adeli Medical Centre, špecializovanom zariadení s akcentom na neurorehabilitáciu detí. Dominika absolvovala liečbu v mesiaci október 2018.