Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Opäť sme zvyšovali finančnú gramotnosť

Opäť sme zvyšovali finančnú gramotnosť

Nadácia NN ľuďom podporuje jednotlivcov i organizácie v súlade so svojím verejnoprospešným účelom. V roku 2020 sa zacielila predovšetkým na zdravotnú prevenciu, podporu vzdelávania v oblasti prvej pomoci a finančného zabezpečenia.

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti Slovákov sa nadácia snažila osloviť čo najširšie publikum. Najvhodnejším mediálnym kanálom v tomto smere bola, ako inak, televízia. Nadácia tak opätovne oslovila tvorcov najsledovanejšej markizáckej rannej šou Teleráno, no zacieli sme i na odbornejšiu verejnosť prostredníctvom relácie Ekonomika+ na TA3. 

Cieľ projektu

V súlade s kľúčovým cieľom nadácie zvyšovať finančné povedomie verejnosti pripravila nadácia štvordielny mini seriál v spolupráci s populárnou televíziou Markíza. Povedomie širokej verejnosti v oblasti finančného plánovania sme podporili aj jednorazovou spoluprácou s televíziou TA3, ktorá nám poskytla priestor v odbornej relácii Ekonomika+. 

NN špecialista na dôchodky Miroslav Piršč vystúpil v priebehu októbra a novembra 2020 v najsledovanejšej rannej relácii Teleráno, aby divákom zrozumiteľne vysvetlil dôležitosť a fungovanie dôchodkového zabezpečenia cez jednotlivé dôchodkové piliere. Ľudskou rečou im objasnil význam a výhody dlhodobého sporenia na penziu a tiež spôsob, ako si uzatvoriť dôchodkové sporenie. Venoval sa i tematike ideálneho nastavenia investícií v dôchodkových fondoch, a zároveň zastrešoval telefonickú linku, kde odpovedal ľuďom na individuálne otázky. 

V každom vstupe na Markíze sme zasiahli dve cieľové skupiny divákov, pretože sa konali v odlišných časoch. Celkovo sme tak zasiahli 342-tisíc divákov. 

Rovnakej téme dôchodkového sporenia sme sa venovali i v špecializovanej desaťminútovej relácii Ekonomika+. Náš odborník na dôchodky, člen predstavenstva NN SR a prezident ADDS Martin Višňovský objasnil divákom význam viacpilierového sporenia na penziu a snažil sa vysvetliť plusy a mínusy plánovanej dôchodkovej reformy na Slovensku. 

Vďaka nášmu účinkovaniu v tejto relácii sme v rámci premiéry celkovo zasiahli 81-tisíc divákov.

Príjemca daru

Connect Media s. r. o., Bratislava 

Výška poskytnutého daru 

11 400,00 eur s DPH

Termín odovzdania finančných prostriedkov

November 2020