Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Podpora kultúrno-náučných podujatí pre mentálne a zdravotne postihnuté deti

Podpora kultúrno-náučných podujatí pre mentálne a zdravotne postihnuté deti

Jedným z účelov nadácie je podpora práv detí a sociálna pomoc, predovšetkým osobám v ťažkých životných situáciách a so závažným ochorením. Nadácia Aegon ľuďom preto podporila viaceré podujatia, ktoré zastrešuje OZ Milan Štefánik

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

Finančné prostriedky na podporu kultúrno-náučných podujatí pre mentálne a zdravotne postihnuté deti boli použité na zabezpečenie dopravy mentálne postihnutých na miesto podujatia a technické zabezpečenie benefičných koncertov. Ďalej boli použité na nákup materiálu a úhradu lektorov tvorivých dielní a náučných workshopov.

Príjemca daru

OZ Milan Štefánik, Kráľová pri Senci

Výška poskytnutého daru

2 000 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

august 2018

OZ Milan Štefánik

Občianske združenie sa dlhoročne venuje práci s mentálne a zdravotne postihnutými spoluobčanmi – predovšetkým s deťmi a s mládežou. Pravidelne organizačne zabezpečuje kultúrno-benefičné podujatia spojené s náučno-výchovnými workshopmi a tvorivými dielňami. Tieto podujatia majú svoju úlohu v rámci sociálnej integrácie či v procese vzdelávania mentálne postihnutých spoluobčanov. Tematické workshopy sa venujú výučbe fyzicko športových činností – napríklad tancu zumba, aerobiku, joge, rovnako ako i remeselnej zručnosti či zdokonaľovaniu jemnej motoriky hendikepovaných - napríklad modelovaním z hliny, textilnou maľbou či košikárstvom.

Súčasťou týchto podujatí je i benefičný hudobný koncert, ktorého sa v minulosti zúčastnili viaceré známe osobnosti – bez nároku na honorár. Medzi známymi tvárami boli napríklad Richard Müller, speváčka Kristína či moderátor Jozef Pročko.

Zdravotne postihnutí klienti z domovov sociálnych služieb sa spolu s bežnými návštevníkmi podujatia aktívne zapájajú priamo do programu (kolektívnym tancom, spevom), čím dochádza k integrácii postihnutých s majoritným obyvateľstvom.

Vďaka podpore z Nadácie Aegon ľuďom zorganizovalo OZ Milan Štefánik v roku 2018 tieto podujatia:

  • 19.08.2018, podujatie „Osmidiv" v Banskej Štiavnici
  • 23.09.2018, podujatie „Dúha v srdci" v Novom Meste nad Váhom
  • 17.10.2018, podujatie „Na krídlach anjelov" v Žiari nad Hronom
  • 15.11.2018, podujatie „Spomienkový koncert" v Kováčovej
  • 28.11.2018, podujatie „Veľa lásky" v obci Štós