Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Podporou informačnej kampane „Máte slinu?“ sme pomohli rozšíriť národný register darcov kostnej drene

Podporou informačnej kampane „Máte slinu?“ sme pomohli rozšíriť národný register darcov kostnej drene

Z nádorových ochorení tvoria poruchy krvotvorby až 7 %. Každý rok rastie počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami, pre ktorých je jediným prísľubom zdravého života úspešná transplantácia krvotvorných buniek. Šanca nájsť vhodného darcu v rodine je pritom len 25 %. Pre ostatných pacientov ostáva poslednou nádejou vhodný cudzí darca. Tu je však pravdepodobnosť zhody len približne 1 %. Všeobecne teda platí: čím viac darcov v registri darcov krvotvorných buniek, tým viac zachránených životov.

A práve to bol hlavný dôvod, prečo Nadácia NN ľuďom finančne podporila Nadáciu Kvapka nádeje a vďaka našej pomoci sa v septembri 2023 opätovne spustila dôležitá kampaň „Máte slinu?“. Podarilo sa tak zabezpečiť až 1 000 testovacích setov pre genetickú analýzu vzorky slín registrovaných darcov, ktorá je potrebná na zaradenie darcov do databázy a nájdenie zhody genetických znakov registrovaného darcu s onkologickými pacientmi.

Cez cielenú informačnú kampaň organizátori oslovili vyše 10-tisíc potenciálnych darcov. Za 3 mesiace (od septembra do konca novembra 2023) sa do registra prihlásilo 751 nových dobrovoľných darcov krvotvorných buniek zo Slovenska. Počet aktuálne registrovaných darcov tak prekročil 23-tisíc.

Verejnoprospešný účel
podpora a ochrana zdravia

Výška poskytnutých prostriedkov
20 000 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023