Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Pomoc pacientom s cystickou fibrózou v Národnom ústave detských chorôb

Pomoc pacientom s cystickou fibrózou v Národnom ústave detských chorôb

Cystická fibróza sa nedá vyliečiť, ale správnou a najmä včasnou diagnostikou a liečbou je možné spomaliť ochorenie a zlepšiť kvalitu života detských pacientov.

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

Nadácia Aegon ľuďom darovala v súlade so svojím účelom zameraným na podporu zdravia financie na nákup diagnostického prístroja – potného testu Macroduct Sweat Collection System Model 3700-SYS a 10 balení spotrebného materiálu Macroduct Supply Kit SS-032 pre potreby Detskej klinky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave (ďalej len ako „Detská klinika LF UK a NÚDCH“).

Príjemca daru

Národný ústav detských chorôb, Bratislava

Výška poskytnutého daru

3 500 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

september 2018

Detská klinika LF UK a NÚDCH

V NÚDCH sa liečia pacienti s najzávažnejšími ochoreniami z celého Slovenska; takmer 40 % pacientov je z mimobratislavského kraja. Ústav ročne hospitalizuje takmer 18 000 pacientov, ambulantne ošetrí zhruba štvrť milióna detí a zoperuje približne 11 000 detí.

Cystická fibróza je dedičné ochorenie prejavujúce sa už od útleho veku. Podstatou ochorenia je tvorba hustých viskóznych hlienov, ktoré ovplyvňujú činnosti rôznych systémov tela – dýchacích ciest, tráviaceho systému, endokrinných žliaz.

Pacientom s cystickou fibrózou sa ako skríningové vyšetrenie odporúča tzv. stanovenie chloridov v pote, ktoré sa realizuje práve prostredníctvom potného testu.