Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Zakúpili sme ceny do žiackej súťaže FiNNkvíz, ktorý vznikol na najrozšírenejšej školskej platforme

Zakúpili sme ceny do žiackej súťaže FiNNkvíz, ktorý vznikol na najrozšírenejšej školskej platforme

Vďaka spolupráci medzi Nadáciou NN ľuďom a prevádzkovateľom školského portálu EduPage na Slovensku - spoločnosťou aSc - sme spustili ešte na konci roku 2022 pilotný ročník jednodňového vzdelávacieho projektu FiNNkvíz. Hlavnou myšlienkou tejto online aktivity pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl bolo preveriť a posilniť ich znalosti z oblasti finančnej gramotnosti. Obrovskou výhodou kvízu bolo, že sa mohol realizovať v online prostredí žiakom dobre známej platformy EduPage.

Súťažný projekt prebiehal 23. 11. 2022 a obsahoval rôznorodé otázky zo sveta financií. Žiaci, ktorí splnili všetky podmienky štatútu súťaže, mohli vyhrať v roku 2023 lákavé finančné ceny. Odmeny 50 €, 100 € a 200 € získali v prvom kvartáli tohto roku traja najlepší riešiteľa v každom zapojenom kraji (Bratislavský, Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Prešovský, Žilinský, Banskobystrický, Košický). Náklady na finančné odmeny pre šikovných žiakov pokryla Nadácia NN ľuďom. Finančná gramotnosť patrí totiž do jej kľúčových oblastí pôsobenia.

Pilotný ročník súťaže bol veľmi úspešný. Do online kvízu finančnej gramotnosti, ktorý hravou formou poukazuje na dôležitosť finančného vzdelávania mladých ľudí, sa zapojilo takmer 6 700 stredoškolákov z 255 škôl po celom Slovensku. O finančné ceny zabojovalo takmer 5-tisíc stredoškolákov.

Na realizácii sa podieľali odborníci vzdelávania zo spoločnosti NN Slovensko a obsahovú zložku vytváral tím NN interných expertov na rôzne oblasti, predovšetkým na oblasť financií, investícií, sporenia a finančnej gramotnosti.

Verejnoprospešný účel
podpora finančnej gramotnosti

Výška poskytnutých prostriedkov
2 800 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023