Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Zakúpili sme nové medicínske prístroje, ktoré pomôžu ročne tisíckam pacientov s ochorením srdca

Zakúpili sme nové medicínske prístroje, ktoré pomôžu ročne tisíckam pacientov s ochorením srdca

Nadácia NN ľuďom venovala Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.) v Bratislave dôležité medicínske prístroje s cieľom skvalitniť zdravotnú starostlivosť o pacientov so závažnými ochoreniami srdca a obehovej sústavy.

Po otvorenej diskusii s vedením národného ústavu zabezpečila Nadácia NN ľuďom kúpu štyroch medicínskych prístrojov, ktoré pomôžu pacientom i lekárom v úspešnej liečbe srdcových chorôb, ako aj ochorení obehovej sústavy. Echokardiograf, EKG, dva bezdrôtové vreckové USG prístroje a príslušné tablety si vedenie NÚSCH, a.s. prevzalo koncom júna 2022. Táto moderná prístrojová technika slúži na rýchlu diagnostiku stovky pacientov na lôžkových oddeleniach.

Prístroje oficiálne odovzdal správca Nadácie NN ľudom a generálny riaditeľ NN Slovensko Ing. Peter Brudňák: „Veľmi ma teší, že sme mohli prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku a spoločne s vedením NÚSCH, a.s. sa nám podarilo zabezpečiť prístroje, vďaka ktorým sa ročne vyšetrí a diagnostikuje takmer 35-tisíc pacientov so závažnými ochoreniami srdca. Verím, že aj takto pomôžeme pacientom i lekárom v úspešnej liečbe srdcových chorôb a ochorení obehovej sústavy.“

Verejnoprospešný účel
Podpora zdravia

Výška poskytnutých prostriedkov
83 015,09 eur

Prostriedky poskytnuté v kalendárnom roku 2022