Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Kľúčové informácie

Oznámenie

Informujeme vás o zmene kľúčových informácií o tomto príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Aktualizované znenie dokumentu uverejneného dňa 28.11.2023 a účinného od 15.12.2023 nájdete tu: odkaz na dokument