Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravený prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Späť

Štatút

Oznámenie

Informujeme vás o zmene štatútu tohto príspevkového doplnkového dôchodkového fondu NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Aktualizované znenie štatútu uverejneného dňa 28.11.2023 a účinného od 15.12.2023 nájdete tu: odkaz na dokument