Domov / Občania / Životné poistenie / Doplnkové poistenia / Poistenie detí / Operácia z dôvodu choroby a/alebo úrazu

Doplnkové poistenie Operácie z dôvodu choroby a/alebo úrazu (OCHU_03)

Doplnkové poistenie operácie z dôvodu choroby a/alebo úrazu poskytuje finančné prostriedky v prípade ochorenia, ktoré si na svoju liečbu vyžaduje operatívny zákrok. Kryje široký rozsah operácií vrátane bežných operácií, ako napríklad odstránenie kŕčových žíl, slepého čreva, žlčníka, odstránenie mandlí a podobne. Poskytuje plnenie aj v prípade absolvovania transplantácie.

Poistná udalosť

Podstúpenie operácie definovanej v Tabuľke náhrad pre toto doplnkové poistenie. Doplnkové poistenie kryje viac ako 150 konkrétnych operačných zákrokov. 

Poistné plnenie

Poistné plnenie sa vypláca vo výške príslušného percenta z poistnej sumy podľa konkrétneho operačného zákroku. V priebehu dvoch po sebe idúcich rokov je možné vyplatiť v súčte 200 % dohodnutej poistnej sumy.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner