Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou (UVK_01)

Doplnkovým poistením sa zvyšuje výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného v dôsledku akejkoľvek príčiny (úraz alebo choroba). Je vhodné pre klientov s vysokým finančným zaťažením (hypotéka, spotrebný úver), ako aj pre klientov, ktorí sú kvôli svojej práci alebo svojim záľubám vystavení zvýšenému riziku úmrtia, a ktorým nie je osud rodiny ľahostajný v prípade, že by došlo k ich úmrtiu. Doplnkové poistenie sa uzatvára vo forme lineárne klesajúcej poistnej sumy, ktorá tak môže kopírovať napríklad splácanie hypotekárneho úveru. Poistník dostáva posledné 3 roky poistnej doby 99 % zľavu z výšky poistného za toto poistenie, a tak platí len 1 % poistného!

Poistná udalosť

Úmrtie poisteného počas doby trvania tohto doplnkového poistenia, či už z dôvodu choroby alebo úrazu.

Poistné plnenie

Poistným plnením je výplata poistnej sumy oprávneným osobám, či už konkrétne v poistnej zmluve určených alebo v zmysle Občianskeho zákonníka (podľa dedičského konania).

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner