Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / opätovné odoslanie platby - inak - PP

Späť

Odoslali ste mi finančné prostriedky (preplatok, výber, odkupná hodnota), ale ja som ich nedostal.

Žiadam o ich opätovné odoslanie iným spôsobom ako pôvodne.

Príklad

V pôvodnej žiadosti ste uviedli, že finančné prostriedky vám máme zaslať prevodom na účet. Platba sa nám vrátila, pretože číslo účtu bolo nesprávne. Teraz chcete, aby sme ju odoslali poštovou poukážkou na adresu.

Akým spôsobom vám máme opätovne odoslať finančné prostriedky?