Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / opätovné odoslanie platby - inak - presun na PZ

Späť

Odoslali ste mi finančné prostriedky (preplatok, výber, odkupná hodnota), ale ja som ich nedostal.

Žiadam o ich opätovné odoslanie iným spôsobom ako pôvodne, a to prevedením na inú poistnú zmluvu v NN.

Príklad

V pôvodnej žiadosti ste uviedli, že finančné prostriedky vám máme zaslať prevodom na účet. Platba sa nám vrátila, pretože číslo účtu bolo nesprávne. Teraz chcete, aby sme finančné prostriedky previedlo na poistnú zmluvu v NN ŽP.

Na akú poistnú zmluvu máme previesť finančné prostriedky?