Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / opätovné odoslanie platby - poistné plnenie z PU - OO, ZZ, splnomocnenec

Späť

Poisťovňa mi vyplatila poistné plnenie z poistnej udalosti, ale peniaze som nedostal.

Som oprávnená osoba, zákonný zástupca alebo splnomocnenec. Žiadam o opätovné zaslanie platby.

Akým spôsobom  vám ju zašleme?