Späť

Odoslali ste mi finančné prostriedky (preplatok, výber, odkupná hodnota), ale ja som ich nedostal.

Žiadam o ich opätovné odoslanie rovnakým spôsobom.

 

Príklad

V pôvodnej žiadosti ste uviedli, že finančné prostriedky vám máme zaslať poštovou poukážkou na adresu. Platbu ste si však neprebrali a vrátila sa nám. Teraz chcete, aby sme ju odoslali rovnako, teda poštovou poukážkou na rovnakú adresu.

Overenie totožnosti nie je potrebné