Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / vrátenie poistného po neakceptovaní PZ

Späť

Moju poistnú zmluvu ste neakceptovali, preto žiadam o vrátenie zaplateného poistného.

Overenie totožnosti nie je potrebné 

Vašu totožnosť môže overiť:

  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • zamestnanec Slovenskej sporiteľne - iba v prípade, ak máte zmluvu v správe Slovenskej sporiteľne
  • alebo môžete využiť kvalifikovaný elektronický podpis

Vašu totožnosť môže overiť:

  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • zamestnanec Slovenskej sporiteľne - iba v prípade, ak máte zmluvu v správe Slovenskej sporiteľne