Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / výber z PZ - fyzická osoba - prevod na BU

Späť

Chcem si vybrať časť finančných prostriedkov z mojej poistnej zmluvy.

Poistníkom som ako fyzická osoba.

Akým spôsobom vám máme vyplatiť finančné prostriedky? 

 

Vysvetlivky:

Je to účet, z ktorého ste hradili poistné nasledovne:

  • ak platíte mesačne: min. 6 platieb poistného za posledný rok z daného účtu,
  • ak platíte štvrťročne: min. 2 platby poistného za posledný rok z daného účtu,
  • ak platíte polročne: min. 2 platby za posledné dva roky z daného účtu,
  • ak platíte ročne: min. 1 platba za posledné dva roky z daného účtu.

Za účet, z ktorého bolo platené poistné tiež považujeme účet, z ktorého ste uhradili jednorazové poistné alebo aspoň 1 mimoriadne poistné.

Za iný účet považujeme taký, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky.