Domov / Občania / Životné poistenie / Pre klientov / Pravidlá výplat - možnosti overenia / výber z PZ - fyzická osoba - prevod na PZ

Späť

Chcem si vybrať časť finančných prostriedkov z mojej poistnej zmluvy.

Poistníkom som ako fyzická osoba.

Akým spôsobom vám máme vyplatiť finančné prostriedky?