Späť

Chcem si vybrať časť finančných prostriedkov z mojej poistnej zmluvy.

Poistníkom som ako právnická osoba.

Overenie totožnosti nie je potrebné 

Vašu totožnosť môže overiť:

  • finančný agent
  • notár, matrika alebo obecný úrad
  • alebo môžete využiť kvalifikovaný elektronický podpis

Vašu totožnosť môže overiť:

  • notár, matrika alebo obecný úrad