Späť

Mám na poistnej zmluve preplatok na poistnom.

Žiadam o jeho vyplatenie.

Akým spôsobom vám máme vyplatiť finančné prostriedky?