Späť

Mám na poistnej zmluve preplatok na poistnom.

Žiadam o jeho prevod na inú poistnú zmluvu.

Na akú poistnú zmluvu máme previesť finančné prostriedky?