Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Novinky / Články / Grantový program: Darovali sme úsmev aj vďaka zamestnancom NN Slovensko

Grantový program: Darovali sme úsmev aj vďaka zamestnancom NN Slovensko

Aj tento rok podporila Nadácia NN ľuďom viacero zaujímavých projektov, a rozhodne k nim patria aj tie, ktoré boli súčasťou NN Grantového programu pre zamestnancov. Hlavnou myšlienkou bolo zapojiť do charitatívnej činnosti aj NN zamestnancov a s ich pomocou finančne podporiť neziskové spoločnosti, organizácie či rozličné komunity, ktoré sa venujú záslužným a nezištným aktivitám. Grantový program sme úspešne ukončili v novembri tohto roka a spoločne sme od augusta 2020 pomohli ôsmim pekným projektom.

Do Grantového programu pre zamestnancov sa mohol zapojiť každýNN zamestnanec, ktorý nie je vo výpovednej či skúšobnej dobe. Celkovo sme podporili sľúbenou sumou 400 € osem navrhnutých projektov, ktoré spĺňali všetky nadačné podmienky. Vyberali sme také zamestnanecké návrhy, ktorých účelom bolo nezištne pomáhať či vzdelávať. Teší nás ich variabilnosť, a predovšetkým radosť tých, ktorým Nadácia NN ľuďom pomohla vytvoriť niečo pekné alebo im umožnila zlepšiť život hendikepovaných.

Darujme úsmev
Projekt predstavuje pomoc rodinám v núdzi formou dobrovoľnej finančnej a hmotnej zbierky. Vďaka finančnej podpore nadácie získali sociálne slabšie rodiny domáce spotrebiče, školské pomôcky alebo nevyhnutný nábytok.

Maják pre hluchoslepých
Cieľom bolo zabezpečiť nákup výtvarného materiálu (maliarske plátna, akrylové farby, štetce a iný drobný materiál) na realizáciu Arteterapie pre hluchoslepých ľudí, a to v réžii neziskovej organizácie Maják. Maják učí ľudí solidarite, spolupatričnosti a venuje sa tiež osvete v oblasti zdravotne postihnutých cez umelecké diela. Výstavy výtvarných diel sú prostriedkom na búranie psychických bariér voči zdravotne hendikepovaným.

Výsadba zelene v meste
Revitalizácia a výsadba rastlín pomáha skrášliť verejné priestranstvo vytvorením novej zelenej plochy. Aj vďaka nadačnému príspevku vznikla v hlavnom meste ďalšia zelená plocha a prispeli sme tak k zveľaďovaniu prírody. Finančné prostriedky použilo Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Gercenova na kúpu rastlinného materiálu.

Zdravé prostredie v materskom centre
Centrum pre rodinu Pezinok si aj vďaka pomoci Nadácie NN ľuďom zakúpilo kvalitný generátor ozónu pre potreby pravidelnej a účinnej dezinfekcie priestorov, čo bolo a stále je osožné najmä v časoch pandémie.

SOS Mačky
Vzhľadom k premnoženiu a chorobnosti ferálnych, resp. pouličných mačiek je nutné humánne regulovať ich počet kastráciami. V rámci projektu sa vykastrovalo 10 mačiek, ktoré boli následne vrátené do pôvodnej lokality, kde naďalej plnia úlohu prirodzeného deratizéra. Projekt aj vďaka nadácii splnil svoj cieľ a ozdravil populáciu pouličných mačiek, čo prispieva i k zdravšiemu životnému prostrediu pre obyvateľov daných oblastí.

Aby sa deti mali, na čom hrať...
V Materskom centre Rybka sa kvôli smerniciam EÚ rušili pôvodné preliezky, avšak centrum sa rozhodlo zakúpiť pre deti rebriny, po ktorých sa môžu šplhať a na ktorých sa môžu do sýtosti naťahovať. Nadácia NN ľuďom tak prispela na kúpu rebrín s nadstavcom, čo umožňuje prispôsobenie miesta zavesenia podľa výšky detí alebo mamičiek.

Pátrač Tino
S podporou nadácie vznikla nová brožúrka „Pátrač Tino spoznáva Železnú studničku“. Ide v poradí už o 9 knižku z populárnej edície „Pátrač Tino spoznáva...“. Hlavnou úlohou projektu je zvyšovanie povedomia o významných alebo zaujímavých miestach u detí, spoznávanie okolia hravou formou a zmysluplné trávenie voľného času.

V žiari reflektorov
Komunitné a mládežnícke centrum Stará jedáleň otvorilo v roku 2020 svoje brány, a napriek pandémii zorganizovalo mnoho kultúrnych akcií, ako napr. dramatický krúžok pre dospelých a divadielka, knižný klub, swap šatstva a rastlín, kurzy kváskovania, víkendy spoločenských hier, vystúpenie Petra Lipu a pod. Finančná injekcia od nadácie preto smerovala na kúpu divadelných svetiel, ktoré skvalitnia zážitok divákov, ako aj výhľad účinkujúcich z pódia.