Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Benefičný festival OSMIDIV v Banskej Štiavnici

Benefičný festival OSMIDIV v Banskej Štiavnici

Benefičný festival Osmidiv, ktorý organizačne zastrešuje OZ Milan Štefánik, sa konal 16. augusta v krásnom prostredí historickej Banskej Štiavnice. Jedenásty ročník festivalu opäť ponúkol bohatý, kultúrny a spoločensko-zábavný program. Hlavná myšlienka festivalu v spočíva v inklúzii mentálne a zdravotne postihnutých detí s ostatnými návštevníkmi festivalu. Spoločne sa tak všetci aktívne, za výdatnej pomoci dobrovoľníkov a osobných asistentov, zapájajú do programu

Špecifikácia projektu

Nadácia NN ľuďom sa hlási k myšlienke aktívneho zapájania postihnutých ľudí do verejného života. Finančná pomoc, ktorú tento rok venovala OZ Milana Štefánika a festivalu Osmidiv, smerovala na nákup festivalových tričiek, ktoré dostal každý účastník. Na oranžových tričkách nechýbalo vyobrazenie jašteričiek, ktoré sú zároveň logom festivalu. 

Príjemca daru

OZ Štefánik

Výška poskytnutého daru 

1 000 eur

Termín odovzdania finančných prostriedkov

Október 2020