Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Dar na zakúpenie defibrilátora pre plaváreň Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dar na zakúpenie defibrilátora pre plaváreň Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zástupcom fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sme odovzdali finančný dar na zakúpenie defibrilátora pre potreby ich krytej plavárne. Plaváreň denne využívajú desiatky študentov a návštevníkov, ktorým je k dispozícii

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

Finančný dar na zakúpenie defibrilátora pre zvýšenie bezpečnosti na krytej plavárni Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Príjemca daru

Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Výška poskytnutého daru

2 580 €

Názov prístroja

Automatizovaný resuscitačný defibrilátor AED Lifepak 1000

Termín odovzdania finančných prostriedkov

03/2017