Edukácia prvej pomoci

Projekt komika Michala Kubovčíka a vydavateľstvo Dixit sú prepojené témou prvej pomoci. Umelcove videá vtipným a nenapodobiteľným spôsobom dávajú návod na tzv. Sedlácku prvú pomoc. Kniha je zase plná praktických rád ako pomôcť deťom pri úraze.

Naša nadácia dlhodobo podporuje projekt edukácie prvej pomoci s názvom Baštrng-SEPRP a pomohla znovu vydať príručku prvej pomoci. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Pri nehode je prvých 15 minút kritických, toľko totiž priemerne trvá, kým na miesto príde záchranná služba. Štatistiky hovoria, že v 90 % prípadov je vždy prítomný niekto, kto dokáže poskytnúť prvú pomoc. A preto, každé video a kniha, ktoré zachránia aspoň jeden život, majú zmysel.

Špecifikácia projektu

Cieľ projektu

Vzdelávanie a podpora zdravia trvalo patria medzi hlavné ciele nadácie, ktorá aj v roku 2019 pokračovala v podpore OZ BAŠTRNG a vydavateľstva Dixit.

Vďaka finančnej podpore nadácie vzniklo počas roka 2019 päť edukačných videí na YouTube - Prilba, Zábavná pyrotechnika, Otrave CO, TIA, 5 varovaní, do ktorých sa zapojili aj známe osobnosti Peter Lipa, Ivan Jakeš,  Marián Čekovský, Marcel Forgáč, Gregor Hološka, Adam Jančina a detskí chirurgovia MUDr. Jaroslav Bibza, PhD a MUDr. Martin Lindák, detský anesteziológ MUDr. Jozef Köppl, MUDr. Miroslav Orság z oddelenia popálenín a lekár záchrannej služby doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Na školách prebehlo osem prednášok a na Facebooku sa uskutočnili štyri súťaže na tému prvej pomoci, ktorých sa mohla zúčastniť široká verejnosť s možnosťou vyhrať detektor dymu alebo knihu Ako neprísť o dieťa.

Príjemca daru: Výška poskytnutého daru

OZ BAŠTRNG, Bratislava: 22 000 €

Vydavateľstvo DIXIT: 5 744 €

Termín odovzdania finančných prostriedkov

v priebehu roka 2019